Warmtewet

WELKOM IN Aan het IJ

Warmtewet

Dankzij de Warmtewet zijn deze afnemers zeker van de continuïteit van warmtelevering, dat ze een goede service krijgen en niet de kosten niet te hoog zijn. De Warmtewet geldt niet voor de levering van koude.

Dankzij de Warmtewet zijn deze afnemers zeker van de continuïteit van warmtelevering, dat ze een goede service krijgen en niet de kosten niet te hoog zijn.
De Warmtewet geldt overigens niet voor de levering van koude. Krijgt u warmte en koude geleverd? Dan gelden de regels uit de Warmtewet alleen voor de levering van warmte. Kijk in uw contract welke regels gelden voor koude.

De warmtewet geldt voor alle afnemers in Nederland met een lokaal karakter en een aansluiting van maximaal 100 kilowatt. Dat zijn alle particulieren en daarnaast de meeste klein zakelijke afnemers.

Algemene voorwaarden

Energie-Nederland de brancheorganisatie heeft afstemming gehad met de Consumentenbond. De hieruit voortgekomen algemene voorwaarden van de warmteleveranciers zijn op de Warmtewet aangepast en per 1 januari 2015 ingegaan.

Wat staat er in de Warmtewet?

Afnemers met lokale warmte krijgen gegarandeerd warmte, deze leveringszekerheid bepaalt de Warmtewet;

Er is een maximumprijs voor de levering van warmte en blijft gebaseerd op het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ en daarmee bent u door de wet beschermd tegen hogere prijzen dan verwarming op basis van aardgas;

Dat in uw contract moet staan in welke gevallen u mag worden afgesloten van warmte;

Dat u recht hebt op compensatie bij een ernstige storing;

Hoe uw warmteverbruik moet worden gemeten;

Dat u een klacht voor kunt leggen aan een geschillencommissie;

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er namens de overheid op toe dat de Warmtewet wordt nageleefd, stelt jaarlijks op basis van het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ de maximumtarieven vast en houdt toezicht op de rendementen van de warmteleveranciers.

Bron: ACM – Autoriteit Consument & Markt
Meer inhoudelijke informatie leest u in onze voorwaarden.

Afleverset warmte

De afleverset warmte noemen wij de DRIES-box, andere benamingen zijn warmte-unit en/of binnen installatie. De afleverset zorgt voor uw warmte, koude en warm tapwater. Deze warmte afleverset in uw woning of pand zorgt voor voldoende doorstroming door de vloerverwarming en zorgt voor de verwarming van uw woning en/of bedrijfsruimte. Een onderdeel van de Warmtewet is dat uit veiligheidsoverwegingen in de toekomst alle warmte afleversets in eigendom van de warmteleverancier moeten komen. Wanneer warmte afleverset aan vervanging toe is zal de oude warmte afleverset worden verwijderd en een nieuw exemplaar in uw woning of pand plaatsen en aan u verhuren.

Wat betekent dit voor u

Warm Aan het IJ zorgt voor uw service en het onderhoud;

Warm Aan het IJ verhelpt storingen, zonder materiaal-, voorrijkosten en/of uurtje factuurtje;

Warm Aan het IJ vervangt bij een niet-repareerbare storing of bij het einde van de technische levensduur uw afleverset.